Categories Archives

Personal Writing

Số 1

Quang Hải có bóng ở cái trái và tạt vào. Ở phía sau toàn bộ các hậu vệ áo vàng. Anh Đức đang chờ ở ...

Coach Park Hang Seo won AFF Cup 2018

Một Phần Trăm

Đọc bài 1% rule (Internet culture) mới biết bản thân thuộc cái loại người gì. Kể cũng thú vị. Nhiều khi cũng tự hỏi rằng ...

Photo by Elijah O'Donnell on Unsplash

Một Lý Do

Vợ cũ đến đón con đi. Đưa nó xuống rồi quay lên. Cảm giác trống trải ùa về. Cảm giác cô quạnh đột ngột của ...

Đặc Biệt

Hôm nay của 10 năm trước là một ngày đặc biệt, nó là ngày 08/08/08 (nếu ta rút gọn 2008 xuống thành 08). Hôm nay ...

Anping Treehouse

Chạy

Ăn kiêng 5 tháng. Cân hạ từ 86 xuống 78kg thì không xuống nữa. Ăn ít lại cũng không xuống hoặc xuống cầm chừng trong ...

Photo by Kristian Egelund on Unsplash