Giới Thiệu

Hôm nay, 20 Tháng Năm 2019, là một ngày buồn.

Bởi vì Vợ Ba bị rút khỏi rạp.

Bởi vì GOT tập cuối đã chiếu.

Bởi vì Vợ Ba bị rút khỏi rạp trong cùng cái ngày mà cái tập cuối dở ẹt của GOT được lên sóng, cho xong.

Vì ba lẽ đó, nên ducban.com trở về làm ducban.com, còn hiem.co, tạm thời trở về với chính nó là một cái domain bị bỏ rơi vì chủ của nó quá lười.

Nghe mất hứng thiệt, nhưng tạm thời cứ vậy đi.