Trích Dẫn

I would rather die of Passion than of Boredom. - Van Gogh

Câu trên hay hơ! Đặc biệt rất khả dụng và đắc dụng khi mà nó được dùng để điền vào "chỗ trống". Cái "chỗ trống" mà một bài giới thiệu "hay ho" nào đó còn chưa được viết.

Hãy nhớ, bài giới thiệu sẽ đến vào một ngày không xa nhưng cũng không gần. Nhưng chắc chắn là nó sẽ đến vào một ngày nào đó!

Thương,
B3.

© 2018 bởi B3. Nhờ ơn GatsbyNetlify.